Dar zeiţa dragostei , care a pedepsit în felul acesta pe Narcis ( cum? vei afla dacă vei citi: aici ) , cunoştea şi ea chinurile iubirii , căci l-a plâns şi ea  pe iubitul ei Adonis. Ea îl iubea pe Adonis , fiul regelui Kinyras.Nici un muritor nu era aşa de frumos ca dânsul , care era mai frumos decât zeii din Olimp. De dragul lui Adonis , Afrodita dădu uitării şi pe Patmosul şi Kithera cea înfloritoare. Adonis îi era mai drag chiar decât Olimpul cel plin de lumină. Tot timpul şi-l petrecea cu tânărul Adonis. Cu el se ducea la vânătoare în munţii şi codrii Ciprului , aidoma fecioarei Artemis.
Într-o zi , la o vănâtoare , în lipsa Afroditei , câinii lui Adonis dădură de urma unui mistreţ uriaş. Ogarii hăituiră fiara şi , lătrând furios , începură s-o urmărească. Adonis se bucura de o asemenea pradă , fără să presimtă că vânătoarea aceea îi era cea din urmă. Adonis se pregătea să străpungă cu lancea mistreţul turbat de furie , dar într-o clipă fiara se năpusti asupra lui cu colţii uriaşi îl răni grav pe iubitul Afroditei. Din pricina rănii Adonis muri.
Când zeiţa află de moartea lui Adonis , fu cuprinsă de o durere fără margini şi se duse ea însăşi în munţii Ciprului ca să găsească trupul tânărului iubit.  Străbătu poteci repezi de munte , trecători întunecate şi margini de prăpastii adânci. Pietrele ascuţite şi ghimpii mărăcinilor răniră picioarele zeiţei. Picături de sânge cădeau pe jos , lăsând urme pretutindeni pe unde mergea. Într-un târziu  găsi trupul lui Adonis şi plânse amarnic asupra frumosului tânăr , care se prăpădise atât de timpuriu. Ca să i se păstreze pururi amintirea , zeiţa  porunci  să crească din sângele lui Adonis gingaşi dediţei . Iar acolo unde căzuseră picături de sânge din picioarele ei rănite , răsăriră minunaţi trandafiri , de un roşu aprins , întocmai ca sângele Afroditei. 
Lui Zeus , stăpânul tunetelor , i se făcu milă de durerea ce o lovise pe zeiţa dragostei şi porunci fratelui său ,Hades , şi soţiei acestuia , Persefone , să-i dea drumul lui Adonis pe pământ , în fiecare an , din împărăţia tristă a umbrelor celor morţi. 
De atunci , Adonis rămâne o jumătate de an în împărăţia lui Hades , iar cealaltă jumătate trăieşte pe pământ cu zeiţa Afrodita.

sursa  imagine – Angelica Kauffmann,
Swiss-English
Venus and Adonis, 1786
Oil on canvas
1976.25

Reclame