Vioara a contribuit mult la evoluṭia muzicii clasice. Toată lumea ṣtie că primul instrument la care a cântat Mozart era vioara. Totuṣi, foarte puṭini oameni cunosc istoria acestui instrument.
Se spune că vioara îṣi are originile în India, acum 5000 de ani. Despre vioara aṣa cum o ṣtim putem vorbi în anii 1500, făcându-ṣi apariṭia în Italia. Ea a fost iniṭial folosită pentru a acompania soliṣtii vocali. O sută de ani mai târziu, vioara a câṣtigat popularitate, prin artiṣti ca Vivaldi ṣi Bach.

În secolul 18, vioara era cel mai important instrument dintr-o orchestră. Solo-uri celebre pentru vioară au fost compuse ṣi de Mozart, Schumman, sau Beethoven.
Vioara este un instrument cu patru coarde, acordate în cvinte, făcută, de obicei, din lemn. Sunetele ies din frecarea coardelor cu un arcuṣ, făcut din păr de cal. Este un instrument elegant şi preţios, ce denontă rafinament.
Vioara nu a fost întâlnită doar în muzica clasică. Jazz-ul a preluat acest instrument. Muzica pop ṣi rock foloseṣte si ea vioara, la fel ṣi muzica folk.
Nu este uṣor să fii violonist. Solistul trebuie să apese coardele cu degetele mâinii stângi pentru a obṭine diverse note.

Există câteva „artificii” pe care violoniṣtii le cunosc: interpretarea cu partea de lemn a arcuṣului, frecarea aceleaṣi coarde foarte rapid, ṣi nu numai. Toate acestea au rolul de a diversifica melodia.
Vioara este un instrument foarte melodios, care poate acompania foarte bine un solist vocal, dar în acelaṣi timp poate fi folosit exclusiv într-o melodie. Şi-a câṣtigat titlul de unul dintre cele mai importante instrumente muzicale, care a revoluṭionat muzica clasică.

Reclame