Sunt o picătură de rouă
Roua cerului albastru…
Din văzduhul însorit,
Alin dorul sufletelor noastre.

De primăvară însorit.
Cu floarea cea-nflorit,
O dată cu roua dimineţii.

Anunțuri