Mă pierd în astral
Cu amintiri şi vise,
În adieri de vânt
Cu şoapte frământate.

Un amurg fierbinte
Între ramuri împletite,
Gânduri răzleţe
Rătăcesc în neant.

Ce mă îmbracă
În melodia nopţii,
Miresme ce plutesc,
Se îmbină cu ale mele
sentimente….

Reclame