Sculptez în natură
flori albe
de măceş
lângă izvor
pete sub
clar de lună
prelinse-n
zâmbete desenate
în alb
colorate.

Sculptez
în scoarţa de arţat
mozaic
de sentimente
aripi de evantai
amintiri
ciorchini de vise
mănunchi de gânduri
labirint sculptat.

O voce lină
Duios îmi plânge
ecou
pe aripi de iubire
foşnind
lacrimi de curcubeu
sculptate
pe un amurg
ca oricare altul.

Anunțuri